Krótki zarys dziejów

mgr inż. arch.
Jan Gottwald

W czerwcu 1978 roku architekt Jan Gottwald realizuje budowę swojej pierwszej makiety, zleconej przez Diecezję Krakowską i przedstawiającej kompleks klasztorno – seminaryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej, niedaleko Krakowa. Udana realizacja otworzyła drogę do nowych zleceń, których owocem było powstanie szeregu modeli, nie tylko sakralnych ale coraz częściej budynków mieszkalnych i całych zespołów mieszkaniowych zlecanych przez duże, w tamtych czasach wyłącznie państwowe biura projektów.

W lipcu 1989 roku Jan Gottwald rezygnuje z dotychczasowej pracy w krakowskim Miastoprojekcie i powołuje do życia własne biuro architektoniczne pod nazwą Gottwald – Studio Projektowe Modele Architektoniczne, zajmujące się , z jednej strony, projektowaniem architektury mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, z drugiej kontynuuje wcześniejszą działalność w dziedzinie budowy makiet, które były jedyną formą wizualizacji projektowanego obiektu w okresie „przedkomputerowym”.

Pierwsze ćwierćwiecze działalności modelarskiej to powstanie ponad 7 500 różnorodnych modeli, co oznacza realizację jednej makiety dziennie przez 25 lat ! Modele miały różnorodny charakter : od białych – typowo architektonicznych lub urbanistycznych, poprzez makiety konkursowe i robocze w różnych stadiach i etapach, przez modele projektów własnych, aż po obiekty prezentacyjne.
Te ostatnie były i są nadal zamawiane , zazwyczaj przez firmy budowlane i developerskie, które w ten sposób wzbogacają i uatrakcyjniają swoją ofertę. Takie modele są przeważnie otwierane , a poszczególne kondygnacje pokazują rozwiązania funkcjonalne , aranżację wnętrz, technologię wykonania czy kolorystykę.
Wysoka jakość makiet zwróciła uwagę inwestorów zagranicznych , w tym austriackich i niemieckich , a szczególnie znaczące były zamówienia znanych firm producenckich, takich jak między innymi GRIFFNER, FINE WOOD,ELK, HOWE, LĒON WOOD, HARTL HAUS i wiele innych.

Odrębną i niezwykle ważną dziedziną działalności są modele historyczne i rekonstrukcyjne. Gottwald – Studio Projektowe Modele Architektoniczne, jako jedyna pracownia w Polsce specjalizuje się w budowie takich makiet, zarówno pojedynczych budynków jak i większych założeń architektonicznych i urbanistycznych. Wieloletnia współpraca z placówkami muzealnymi przyniosła efekty w postaci kilkuset obiektów, odtworzonych na podstawie materiałów źródłowych, kwerend i prac badawczych .

Nowoczesne technologie mają znaczący wpływ na sposób budowy makiety, oparty w coraz większym stopniu na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Użycie pierwszego laserowego plotera tnącego stało się w firmie momentem przełomowym, wydatnie wspomagającym prace i skracającym terminy realizacyjne. Jego zastosowanie przyczyniło się do pozyskania nowych klientów zlecających zamówienia, których wykonanie w sposób tradycyjny byłoby niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Obecnie optyka laserowa i technika cyfrowa to już standardowe wyposażenie pracowni, aczkolwiek nigdy nie zastąpi ono człowieka z jego wyobraźnią i talentem, pomysłowością i dobrym gustem.
Z takim zespołem ludzi współpracuję Gottwald – Studio Projektowe Modele Architektoniczne, a wśród nich tylko kilku ma wykształcenie architektoniczne – pozostali to doświadczeni „zapaleńcy” i entuzjaści modelarstwa, osoby o różnorakich zawodach wyuczonych , ale wszystkich łączy jedno : autentyczna pasja podbudowana wieloletnią praktyką.
Nasza wiedza i doświadczenie, wsparte najnowocześniejszą technologią , pozwalają na przyjęcie każdego zamówienia.