Oferta

Zgodnie z nazwą firmy specjalizujemy się w tworzeniu modeli wszelkich obiektów budowlanych :

  • modele historyczne i odtworzeniowe
  • modele budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
  • modele budynków biurowych i komercyjnych
  • modele budynków przemysłowych
  • modele detali konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych
  • modele zespołów mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych
  • modele urbanistyczne ukształtowania terenów do celów projektowych i prezentacyjnych

Ważną dziedziną działalności Studia są modele historyczne i rekonstrukcyjne.
To za ich pomocą można powrócić do przeszłości i odczuć dawno miniony klimat budynku, dzielnicy czy wręcz całego, zrekonstruowanego miasta .

Korzystamy przy tym z własnych zasobów archiwalnych, ale także kompletujemy materiały ikonograficzne i wynik! najnowszych badań, współpracując z instytucjami i pracownikami naukowymi z zakresu historii, historii sztuki, archeologii itp.

W wyniku tej współpracy powstają modele obiektów dawno już nieistniejących, czy w znacznym stopniu przebudowanych. Coraz częściej korzystają z tych możliwości muzea, włączając modele jako ważny element programu swoich wystaw.